Bliv en god, klog og levende fortæller. Forny og levendegør gamle fortællinger - eller skab nye. 

Modul 8:

TILMELDING

 
Levende formidling, fra faglig viden og erfaring til mundtlig fortælling

Mundtlig fortælling i særlige kontekster. Fire fortællere vil præsentere og involvere deltagerne i det område, som de hver især er specialister i:

 • Arbejdspladsen v. Lena Bjørn
 • Undervisning v. Else Mathiassen
 • Formidling v. Kari Brinch
 • Et steds fortællinger v. Ingrid Hvass

Som deltager skal du vælge én af nedenstående workshops, som du følger gennem modulet:

Workshop 1 med Lena Bjørn
Arbejdspladsen – brug af fortælling til at skabe dialog og refleksion over fælles opgaver.
Om at få andre til at fortælle deres historie. ”Når vi fortæller for hinanden, så styrker det vores relation”.
Vi sætter fokus på at bruge historiefortælling i en særlig kontekst, nemlig på arbejdspladsen/organisationen/foreningen.

 • Hvordan kan fortælling bruges til at skabe dialog og refleksion over fælles opgaver?
 • Hvordan kan fortælling bruges i relation til ledelse, organisationskultur og teambuilding?

Alle, som arbejder med fortælling, ved, at når vi fortæller til hinanden, så styrker det vores relation. Dette gør historiefortælling til et rigtig godt redskab i organisationer af forskellig slags. At bruge historiefortælling – hvor alle er involverede - på møder, temadage m.m. skaber energi og engagement.

Du lærer at sætte andre i gang med at fortælle i en arbejdsplads-sammenhæng, og du får inspiration til selv at bruge fortællinger, hvis du er leder, underviser eller på anden måde har en formidlingsopgave.

Workshop 2 med Else Mathiassen
Undervisning – brug af fortælling til at videreformidle et stof i levende og billedrige historier.
Øge indlevelsen i et fagligt område for både formidleren og den der formidles til. Det ligger i den Grundtvigske tradition - i livsoplysningen og den folkelige oplysning at bruge fortællingen i undervisning og formidling. Det var en revolutionær tankegang, som fortsat lever i de frie skoler. Fortællingen engagerer og hjælper os til at forstå. De fleste af os husker og erkender bedre gennem fortællingens billeder end via information.

Vi skal i modulet gå fra faglighed og beretning til fortælling. En proces som f.eks. Jostein Gaarder tog fat på da han litterært formidlede filosofisk tankegang i fortællingen ”Sofies verden”. Vi tager fat på det stof, du gerne vil formidle. Det kan være fra meget praktiske erfaringer, som man vil formidle, hvor end man er engageret til store eksistentielle spørgsmål, som måske skal formidles til en stor gruppe mennesker. Hvad har du på hjertet rent fagligt? Sammen vil vi udvikle små fortællinger ud fra din viden. Vi tager fat i nogle eksempler fra holdet og arbejder med dem. Undersøger forskellen mellem information og fortælling. Hvordan får informationen fortællingens kraft?

Workshop 3 med Kari Brinch
Hvordan mundtlig fortælling kan gøre formidling af faglig viden, f.eks. naturvidenskab, mere levende?
”Storytelling er en ældgammel kunstform, men måske er det fremtidens måde at lære på.”
Hjernen husker historier, så det er alletiders måde at lære på. Men hvordan laver man en teori, en læresætning eller et problem fra naturvidenskabens verden om til en historie? Vi arbejder bl.a. med personificering og med at sige ”JA” til ideer. Vi arbejder med struktur og ser på, hvordan billeder, sprog og musik kan være en hjælp til at udvikle nye historier om bestemte emner.

OBS! Medbring en teori, en læresætning eller et problem fra naturvidenskabens verden, fx:

 • Hvordan beregner man omkredsen af en cirkel?
 • Newtons 3. bevægelseslov
 • Hvordan bekæmper man skjoldlus?
 • E=mc2
 • Kan man dø af at spise kiksekage?

Workshop 4 med Ingrid Hvass
Et steds fortællinger – om at fortælle i naturen og i landskabet.
Overalt hvor mennesker bor og færdes, binder vi steder, personer og hændelser sammen til fortællinger. Når vi vandrer, løber eller biker igennem landskabet, krydser vi disse fortællespor uden at ænse dem, men møder vi et menneske, som begynder at pege på punkter og spor i landskabet og samtidig fortælle om noget, der skete lige her, så får landskabet liv og bliver vedkommende.
Det er essensen af en fortællevandring – tid til at opleve det der ER med vores sanser. Vi forbinder os med sted og landskab, dets mennesker og historie. Det skaber jordforbindelse og udsyn. Og vi bruger tid på at sanse og opleve dyr, fugle, træer og planter. Stedet bliver en del af os, og vi sætter vores spor og bliver en del af landskabet og historien.

Vi tager udgangspunkt i et smukt og specielt hedelandskab sydøst for Ulfborg og et gammelt husmandssted, som engang dannede rammen om en stor families liv. Vi møder flere søskende fra familien, som kan fortælle om stedet, mennesker og hændelser. Vi arbejder i grupper eller enkeltvis med, hvordan man kan bearbejde og bruge det indsamlede materiale, og i hvilket ’landskab’.

OBS! Deltagere på workshop 4 skal medbringe tøj til al slags vejr og gode vandtætte sko/støvler samt en lille vandrerygsæk el. lign.

Download programmet til print

Ugeprogram:

Onsdag 22.04.20
14.00   Ankomst og Indkvartering.
14.30   Velkomst. Kaffe, te og brød i spisesalen
15.00   Introduktion til MODUL 8, præsentation og valg af workshop, fælles aktivitet.
Fortællerens Grundtræning: krop og stemme.
18.00   Buffet.
19.30   Fortælleaften med hele højskolen, Lena Bjørn:
”Fortællinger om at lære”. Fortællecafé – inspireret og styret af Lena Bjørn.
Herefter aftenkaffe.

Torsdag 23.04.20
07.45   Morgenmad
09.00   Morgensang og Fortællerens Grundtræning, krop og stemme – fælles for alle 4 workshops
09.45   Workshops:
Workshop 1: Vi vækker ”fortællegenet” og kommer i gang med at fortælle egne oplevelser.
Workshop 2: Hvad vil du gerne formidle. Vi finder frem til indholdet af de fortællinger der skal fortælles og klarlægger i hvilke sammenhænge vi vil fortælle.
Workshop 3: Hvordan laver man en teori, en læresætning eller et problem fra naturvidenskabens verden om til en historie?
Workshop 4: Ud på heden! Vores første vandredag og de første fortællinger.
Vi spiser madpakker på heden.
12.00   Middag.
13.30   Workshops:
Workshop 1: Vi lærer fortællingens grundstruktur og kigger på, hvor vi i dagligdagen kan bruge en fortælling.
Workshop 2: Forskellen mellem formidling i foredragsform og fortællingen. Udgangspunktet er egen viden, der skal finde sin fortælleform.
Workshop 3: Fortsætter formiddagens arbejde og sætter fokus på struktur
Workshop 4: Vi afslutter på Lystbækgård, Fårehyrdens Gård.
16.00   Individuelt arbejde.
18.00   Buffet
19.30   Dagens fortællinger, udveksling. Sange og danse, aftenkaffe.

Fredag 24.04.20
07.45   Morgenmad
09.00   Morgensang og Fortællerens Grundtræning, krop og stemme – fælles for alle 4 workshops
09.45   Workshops:
Workshop 1: ”Story Safari”. Fortælleøvelser og sparring.
Workshop 2: Vi fortsætter gårsdagens arbejde.
Workshop 3: Vi arbejder videre med egne historier med fokus på struktur.
Workshop 4: Ud på heden! Vi møder fortællere fra området og familien. Vi spiser madpakker på heden og besøger det lokale arkiv.
12.00   Middag
13.30   Workshops:
Workshop 1: Noget om virkemidler, bl.a. brug af sanserne.
Workshop 2: Fortælle skellet. Vi folder fortællingen ud, forstærker og formindsker alt hvad den enkelte fortælling har brug for.
Workshop 3: Hvordan kan billeder, sprog og musik hjælpe til at udvikle nye historier om bestemte emner.
Workshop 4: Ud på heden! Indsamling af materiale og fortællinger.
Kaffe, te, brød undervejs
16.00   Individuelt arbejde.
18.00   Buffet
19.30   Dagens fortællinger / forberedelser til lørdag.
Sange og danse, aftenkaffe

Lørdag 25.04.20
09.00   Morgenbuffet og hver især laver frokosttallerken
09.45   Morgensang og Fortællerens grundtræning: krop og stemme – fælles for alle 4 workshops
11.00  Workshops:
Workshop 1: Alle fortæller deres historie og få feedback af underviser.
Workshop 2: Vi forbereder fremlæggelse.
Workshop 3: Opsamling på gårsdagens arbejde og finpudsning af fortællingerne.
Workshop 4: Vi forbereder fremlæggelse.
12.30   Frokosttallerken
13.30   Alle 4 workshops:
Workshop 1 og 2 fremlægger for hinanden og workshop 3 og 4 fremlægger for hinanden.
Respons og dialog. Kaffe, te, brød og pause undervejs.
18.00   Aftensmad
19.00   Forberedelser til sidste aften.
20.00   Fest og farver og fortællinger. Ostebord.

Søndag 26.04.20
09.00   Morgenbuffet og hver især laver frokosttallerken.
09.45   Ingrid, Else, Kari og Lena:
Fortællerens grundtræning: Krop og stemme.
Vi deler nye indsigter og erfaringer på tværs af de 4 workshops, hvor og hvordan skal det bruges?
12.00   Frokosttallerken
12.30   Afrunding og fremtidstanker. Orientering om Fortælle Akademiet herefter.
Kaffe, te og boller.
14.30   Afrejse.

Ret til programforbedringer forbeholdes.

EKSTRA MODULDAG

(for dem der tager 4 - 8 moduler i sammenhæng)
Tirsdag 21.04. kl. 16.00 – onsdag 22.04. kl. 12.00 (detaljeret program udsendes)

Download programmet til print

Tilmelding til Fortælle Akademiet

Fortællefestival 2019

Fortælle Akademiet på
Fortællefestivalen på Nr. Vosborg:

 

Fortælle Akademiets

ÅBNE SYMPOSIUM

Maj 2019

blev en fantastisk og overraskende rejse ind i fortællingernes verden.
Godt 60 deltagere og medvirkende skabte og oplevede sammen halvandet døgn med intense fortællinger og samtaler, sang, dans, fest og skønne måltider.

 

> Se billeder

Støttet af